Wprowadzenie

6IPTV szanuje Twoją prywatność. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia (i) jakie informacje gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej 6IPTV.com („Witryna”), a także w ramach korzystania z Usług i Produktów 6IPTV, (ii) sposób, w jaki wykorzystujemy takie informacje oraz ( iii) poziom bezpieczeństwa, jaki zapewniamy w celu ochrony takich informacji.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które są używane, ale nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, są zdefiniowane w naszych Warunkach użytkowania, które możesz znaleźć www.6IPTV.com/privacy.

Poświęć chwilę na przeczytanie niniejszej Polityki prywatności. Uzyskując dostęp do Witryny i / lub korzystając z niej, korzystając z Usług 6IPTV lub korzystając z Produktu 6IPTV, zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności i zdajesz sobie sprawę, że nasze zasady mogą ulec zmianie w przyszłości, aby dostosować się do przyszłych praktyk, technologii lub modyfikacja prawa.

Strony internetowe osób trzecich

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do praktyk żadnej firmy lub osoby, nad którą 6IPTV nie ma kontroli, ani do żadnych witryn internetowych, do których mogą być odsyłacze z naszej Witryny. Powinieneś uważnie zapoznać się z polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych z naszej, aby dowiedzieć się więcej o ich informacjach i praktykach dotyczących prywatności. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych podlega polityce prywatności takiej strony lub witryny. 6IPTV nie ponosi odpowiedzialności za swoje praktyki dotyczące prywatności.

Zebrane informacje

Kiedy korzystasz z Witryny i / lub Produktów 6IPTV lub uzyskujesz do niej dostęp, w szczególności gdy rejestrujesz się jako Członek, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub inne informacje, które można wykorzystać do zidentyfikować Cię lub skontaktować się z Tobą („Dane Osobowe”). Na przykład zbieramy te informacje, gdy tworzysz konto, rejestrujesz się na naszych forach dyskusyjnych, zapisujesz się do naszego biuletynu e-mail i kupujesz w naszej witrynie internetowej lub rejestrujesz produkt 6IPTV, pobieramy aktualizację oprogramowania, bierzesz udział w loteriach lub uczestniczysz w ankietach, promocje i upominki. Od czasu do czasu możemy oferować aktualizacje oprogramowania, aktualizacje, dodatkowe funkcje, usługi i możliwości promocyjne, które wymagałyby podania Danych Osobowych w celu wzięcia udziału.

Gromadzimy również dodatkowe dane, takie jak adres IP, typ używanej przeglądarki, strony w Witrynie, które odwiedzasz, wyszukiwane hasła lub reklamy, które klikasz („Dodatkowe dane”), które mogą również być za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pamiętaj, że dodatkowe dane NIE będą powiązane z Twoimi danymi osobowymi i będą wykorzystywane anonimowo (patrz sekcja 4 poniżej).

Podobnie jak wiele witryn internetowych, używamy również plików „cookie” do gromadzenia informacji. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na Twój komputer i przechowywany na Twoim dysku twardym. Gdy odwiedzasz nasze Witryny, plik cookie identyfikuje Twój komputer, dzięki czemu nie musisz ponownie rejestrować się za każdym razem, gdy odwiedzasz. Używamy również plików cookie do pomiaru ruchu i użytkowania naszej witryny oraz jej różnych usług i funkcji, a także do innych różnych zastosowań.

Gromadzimy również dane osobowe osób trzecich, które są przekazywane przez odwiedzających, którzy przesyłają te dane osobowe za pośrednictwem Witryny, w związku na przykład z poleceniami lub zakupami prezentów.

Produkty 6IPTV przesyłają informacje o użytkowaniu do 6IPTV w ramach ich normalnego funkcjonowania. Zebrane informacje obejmują określone identyfikatory odtwarzanych strumieni, czas odtwarzania, różne miary jakości, dzienniki błędów, numery wersji oprogramowania i inne statystyki użytkowania. Informacje o użytkowaniu przesłane z produktów 6IPTV umożliwiają identyfikację osobistą na podstawie numeru seryjnego produktu. W niektórych przypadkach numery seryjne są powiązane z danymi osobowymi w celu obsługi klienta i pomocy technicznej.

Informacje zebrane od wielu użytkowników są agregowane do analizy, aw niektórych przypadkach są ogólnie udostępniane anonimowo użytkownikom Produktów 6IPTV i Usług 6IPTV. Na przykład 6IPTV może wykorzystywać takie informacje do udostępniania funkcji, takich jak listy popularnych filmów. 6IPTV może również wykorzystywać Dane Osobowe do rekomendowania treści indywidualnym użytkownikom.

Jeśli nie chcesz, aby 6IPTV wykorzystywało twoje informacje w sposób opisany w tej sekcji, postępuj zgodnie z procedurą w sekcji 6 poniżej.

Nie zamierzamy, aby dzieci korzystały z Witryny, a rejestracja jest ograniczona do użytkowników w wieku powyżej 18 lat. Nie pobieramy ani nie zbieramy świadomie informacji od dzieci poniżej 18 roku życia, ani nie przyjmujemy od nich rejestracji.

Wykorzystanie zebranych informacji

Używamy danych osobowych, które nam przekazałeś, w celu świadczenia Usług, dla których dane zostały zebrane, takich jak realizacja zamówień, obsługa klienta i działania marketingowe, takie jak biuletyny e-mailowe i wysyłanie informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować Tobie.

Używamy dodatkowych danych w celu ustalenia, w jaki sposób ludzie korzystają z Witryny i usług 6IPTV oraz do analizy użycia i wydajności produktów 6IPTV oraz ich oprogramowania i funkcji. Na przykład te dane dostarczają nam informacji, w tym jak często użytkownicy klikają nasze reklamy, które pliki są pobierane najczęściej i które obszary naszej witryny są najpopularniejsze. Analiza tych danych pozwala nam ulepszać nasze produkty i usługi.

Komunikacja z osobami trzecimi

W niektórych ograniczonych przypadkach możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, którym zlecamy wykonanie niektórych usług (takich jak przetwarzanie płatności kartą kredytową i udzielanie pomocy marketingowej). Osoby trzecie, którym przekazano Twoje Dane Osobowe, są zobowiązane do wykorzystywania tych danych tylko w związku z usługami, dla których dane te zostały zebrane i zobowiązują się do zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa, jaki zapewniamy dla bezpieczeństwa Twojego Dane osobiste.

Gromadzimy dodatkowe dane, które zbieramy w anonimowym formacie (w taki sposób, że nie można Cię zidentyfikować ani zidentyfikować) i wymieniamy je z reklamodawcami i innymi osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Ujawnimy Dane Osobowe zgodnie z wymogami prawa lub jeśli w naszej ocenie będzie to konieczne do ochrony 6IPTV lub naszych użytkowników przed utratą lub odpowiedzialnością, w granicach obowiązujących przepisów o ochronie danych. Możemy udostępniać niektóre lub wszystkie Twoje Dane Osobowe naszym obecnym lub przyszłym „podmiotom stowarzyszonym” (co oznacza spółkę dominującą, wszelkie spółki zależne, spółki joint venture lub inne firmy znajdujące się pod wspólną kontrolą), w którym to przypadku będziemy wymagać od naszych podmiotów stowarzyszonych związany i przestrzegać warunków niniejszej Polityki prywatności. Jeśli połączymy się z inną firmą lub zostaniemy przejęci przez inną firmę, powstała połączona firma będzie wykorzystywać dane osobowe, które podałeś, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Informacje i rezygnacja

Po rejestracji i podaniu adresu e-mail zostaniesz zapytany, czy akceptujesz otrzymywanie informacji o produktach i usługach 6IPTV. Wybierz odpowiednią opcję.

Jeśli zgodziłeś się na otrzymywanie takich informacji podczas rejestracji i nie chcesz już otrzymywać informacji o produktach i usługach 6IPTV lub otrzymywać informacji od naszych partnerów i innych osób o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować, możesz wysłać wiadomość e-mail do 6IPTV na adres [email chroniony] Będziemy śledzić Twoją decyzję w naszej bazie danych. Nawet jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać od nas informacji, zastrzegamy sobie prawo do komunikowania się z Tobą w sprawach, które uważamy za szczególnie ważne w związku z korzystaniem z produktów lub usług 6IPTV.

Komentarze

Jeśli zarejestrujesz się w celu korzystania z naszych tablic ogłoszeniowych, pamiętaj, że wszystko, co publikujesz, jest publicznie dostępne. Twój profil będzie również dostępny dla innych użytkowników naszej usługi tablicy ogłoszeń.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy rozsądne kroki, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby zabezpieczyć posiadane przez nas Dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją.

Podczas sesji, w których podajesz nam informacje, takie jak numery kart kredytowych, szyfrujemy Twoje transmisje przy użyciu protokołu SSL („Secure Sockets Layer”) i innych technologii bezpieczeństwa. Chroni to przed przechwyceniem informacji w Internecie. Dane osobowe, które podajesz, przechowujemy na serwerach, które są chronione przez zapory i inne środki technologiczne przed włamaniem lub nieautoryzowanym dostępem. Znajdują się one w fizycznie bezpiecznym obiekcie, a dostęp mają tylko nasi pracownicy i agenci, którzy muszą znać te informacje. Jednak w Internecie nie ma czegoś takiego jak „doskonałe bezpieczeństwo” i należy pamiętać, że nie gwarantujemy żadnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub niewłaściwy dostęp do takich danych osobowych. Polegamy na tym, że wybierzesz hasła, których nie można łatwo odgadnąć, i zabezpieczysz je przed ujawnieniem. Osoby trzecie mogą bezprawnie uzyskiwać dostęp do transmisji lub komunikacji prywatnej. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek informacje dotyczące nieautoryzowanego korzystania z Witryn.

pytania:

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub naszych zasad, skontaktuj się z 6IPTV pod adresem [email chroniony]

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszę skontaktuj się z nami.

Tagi- Najlepszy dostawca usług IPTV, Najlepszy płatny dostawca IPTV, Dostawca IPTV, Najlepsza usługa IPTV, Dostawca IPTV w Wielkiej Brytanii , Dostawca IPTV w Niemczech, dostawca premium IPTV , IPTV m3u, kij iptv firetv, inteligentny iptv